Cele i zadania Kongresu

 

1.     Analiza zagadnień teoretycznych nauk o pracy w zakresie problemów profesjologicznych i ergonomicznych

 

2.     Analiza zmieniających się potrzeb gospodarki w zakresie kadr pracowniczych

 

3.     Określenie możliwości ergonomicznego doskonalenia środowiska pracy i pracowników

 

4.     Analiza organizacji w zakresie możliwości kształtowania potencjału zawodowego pracowników

 

5.     Określenie możliwości zdynamizowania i urealnienia rynku pracy i organizacji (zakładu pracy)

 

 

                  Język Kongresu

Język polski, język niemiecki, język angielski, język rosyjski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •