INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

1.    Prace zgłoszone do druku powinny być napisane w języku Kongresu PROFERG ze streszczeniem w języku angielskim.

2.    Karta zgłoszenia wraz z zasadami formatowania tekstu znajduje się na stronie internetowej: www.proferg.iibnp.uz.zgora.pl.

3.    Prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres e-mail: proferg@iibnp.uz.zgora.pl
w terminie do 1.04.2017 roku.

4.    Miejscem obrad będą obiekty Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej 50 oraz
ul. Z. Szafrana 4 w Zielonej Górze.

5.    Szczegółowe informacje dotyczące Kongresu i publikacji zostaną podane w drugim komunikacie po otrzymaniu zgłoszeń.

6.   Organizator Kongresu nie zapewnia noclegów.

7.    Opłaty kongresowe:

·       Udział w Kongresie, w uroczystej kolacji wraz z opublikowaniem prezentowanych wystąpień wynosi 420 zł (opłata dla osób towarzyszących wynosi 220 zł).

·       Opublikowanie referatu bez uczestnictwa w Kongresie wynosi 200 zł.

8.    Zapotrzebowanie na fakturę prosimy podać bezpośrednio na formularzu zgłoszeniowym. Należy podać nazwę nabywcy lub imię i nazwisko, adres oraz NIP nabywcy.

9.    Termin wniesienia opłaty: 1.05.2017 roku.

10.Opłatę prosimy wpłacać na konto:

Uniwersytet Zielonogórski

NIP 973-07-13-421

Bank Millennium S.A.

PL 85 1160 2202 0000 0002 8474 4132

z dopiskiem:Kongres PROFERG 2017

Uwaga: w przypadku uczestników z zagranicy przy wpłatach z tytułu uczestnictwa w konferencji należy podać konto z dopiskiem BIC (SWIFT) dla Banku Millennium S.A.  BIGBPLPW

11.  Adres do korespondencji:

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy

ul. Z. Szafrana 4

65-516 Zielona Góra

12.  Kontakt z sekretariatem Kongresu:Barbara Belica, tel. 68-328-47-46;

e-mail: sekretariat@iibnp.uz.zgora.pl.