KOMITET NAUKOWY KONGRESU:

 •        prof. dr hab. inż. Stefan M. Kwiatkowski – Wiceprzewodniczący KNP PAN Przewodniczący Komitetu Naukowego
 •         prof. dr hab. Eunika Baron-Polańczyk
 •         prof. dr hab. inż. Aleš Bernatík
 •         prof. Erik Bratland
 •         prof. dr hab. Henryk Bednarczyk
 • ·       prof. dr hab. Kazimierz M. Czarnecki
 • ·       prof. dr hab. Włodzimierz Deluga
 • ·       prof. dr hab. Ryszard Gerlach
 • ·       prof. dr Anatolii Hrynenko
 • ·       prof. dr hab. Viktor Jakupec
 • ·       prof. dr hab. inż. Edward Kowal
 •         prof. dr hab. Bernd Meier
 • ·       prof. dr hab. Iveta Marková
 • ·       prof. dr hab. Bogusław Pietrulewicz
 • ·       prof. dr hab. Czesław Plewka
 • ·       prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki
 • ·       prof. dr hab. Grigorij Tereszczuk
 • ·       prof. dr hab. inż. Tadeusz Waściński
 • ·       prof. dr hab. Kazimierz Wenta
 • ·       prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski
 • ·       prof. dr hab. Zdzisław Wołk