OBSZARY PROBLEMOWE KONGRESU

 

1.    Nauki o pracy wobec kształtowania aktywności pracowników i organizacji

2.    Kapitał intelektualny i społeczny wobec wyzwań współczesnej gospodarki

3.    Przygotowanie kadr dla rozwijającej się gospodarki

4.    Ergonomiczne kształtowanie środowiska pracy

5.    Zintegrowane bezpieczeństwo środowiska

6.   Rozwój zawodowy pracowników oraz ich dążenie do kariery

7.    Wspomaganie procesu rozwoju potencjału zawodowego pracowników

8.    Rynek pracy i zatrudnienia wobec wyzwań społeczno-gospodarczych i cywilizacyjnych

9.    Problemy wykluczenia z edukacji i rynku pracy