ORGANIZATORZY KONGRESU:

 • Uniwersytet Zielonogórski Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
 • Uniwersytet Zielonogórski Katedra Pedagogiki Społecznej
 • Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
 • Polskie Towarzystwo Ergonomiczne (Oddział Zielona Góra)

KOMITET ORGANZACYJNY:

 • prof. dr hab. Bogusław Pietrulewicz – Przewodniczący  Komitetu Organizacyjnego
 • prof. dr hab. inż. Edward Kowal – Wiceprzewodniczący d/s Organizacyjnych
 • prof. dr hab. Zdzisław Wołk – Wiceprzewodniczący d/s Przebiegu Kongresu
 • prof. dr hab. Eunika Baron-Polańczyk
 • dr Grzegorz Dudarski
 • dr inz. Piotr Gawłowicz
 • dr Marcin Garbat
 • dr Aneta Klementowska
 • dr Adam Muszyński
 • dr Jerzy Kaźmierczyk
 • mgr inż. Patryk Krupa
 • mgr Marek Myśliwiec
 • dr Maria Agnieszka Paszkowicz
 • dr inż. Marek Rybakowski
 • dr Jan Stebila
 • Barbara Belica