KOMUNIKAT 2
Do pobrania: RAMOWY_PROGRAM_KONGRESU

WERSJA PDF

WERSJA DOC

 

RAMOWY PROGRAM

IV MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU PROFESJOLOGICZNEGO

Człowiek i przestrzeń pracy w kontekście nauk o pracy

PROFERG 2017

Zielona Góra, 19-20 czerwca 2017

Dzień I: 19 czerwca – poniedziałek

9:00-11:00

SESJA INAUGURACYJNA

(Aula Główna Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Podgórna 50)

A.     Wystąpienia Organizatorów

B.     Wystąpienia okolicznościowe

C.     Wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński

D.     Wystąpienia wprowadzające

prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN: Kompetencje zawodowe w zmieniającej się przestrzeni zawodowej

prof. dr hab. Zdzisław Wołk, Uniwersytet Zielonogórski:

Środowisko naukowe Zielonej Góry wobec zmian przestrzeni pracy człowieka

 

11:00 – 11:30

Przerwa (hol przy Auli Głównej)

11:30-14:00
SESJA PLENARNA I:
NAUKI O PRACY WOBEC PRZEMIAN PRACY I PRZESTRZENI PRACY
(wystąpienia przedstawicieli wybranych dyscyplin naukowych)

Moderatorzy:

·     prof. dr hab. Zdzisław Wołk

·     prof. dr hab. Bogusław Pietrulewicz

 

 

Wystąpienia:

prof. dr hab. Maria Fic: Nauki o zarządzaniu w procesie kształtowania przestrzeni pracy

prof. dr hab. Kazimierz Czarnecki: Profesjologia. Profesjologiczne problemy pracy człowieka

prof. dr hab. Ryszard Gerlach: Pedagogika pracy wobec dyskursu o przyszłości

prof. dr hab. Edwin Tytyk: Problemy współczesnej ergonomii

prof. dr hab.Joanna Dudek: Etyka zawodu w myśli prakseologicznej

prof. dr hab. Czesław Plewka: Sytuacja pracownika na rynku pracy

prof. dr hab. Andrzej Rabenda: Prozdrowotne aspekty funkcjonowania człowieka w przestrzeni pracy

 

14:00-15:30

Obiad: restauracja Wydziału Mechanicznego

 

       


 

15:30-18:00

PANELE

A.        CZŁOWIEK W PRZESTRZENI PRACY NA DRODZE ŻYCIA

(miejsce obrad: sala 411, budynek A-11, Wydz. Mechaniczny)

Moderatorzy:

·     prof. dr hab. Jolanta Szempruch

·     prof. dr hab. Czesław Plewka

Obszary:

-       Wychowanie pracownicze

-       Przygotowanie zawodowe

-       Rozwój zawodowy pracowników

-       Ścieżki kariery zawodowej

 

15:30-18:00

B.            ŚRODOWISKO PRACY CZŁOWIEKA JAKO DOMINUJĄCA

PRZESTRZEŃ PRACY ZAWODOWEJ

(miejsce obrad: sala 101, budynek A-10, Wydz. Mechaniczny)

Moderatorzy:

·     prof. dr hab. Edward Kowal

·     prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk

Obszary:

-     Prawno-organizacyjne aspekty pracy człowieka

-     Warunki pracy – środowisko pracy wobec bezpieczeństwa i efektywności pracy człowieka

 

15:30-18:00

C.            NAUKI O PRACY WOBEC ZMIAN PRZESTRZENI PRACY CZŁOWIEKA

– WYMIAR TEORETYCZNY I PRAKTYCZNY

(miejsce obrad: sala 129, budynek A-10, Wydz. Mechaniczny)

Moderatorzy:

·     prof. dr hab. Ryszard Gerlach

·     prof. dr hab. Zdzisław Wołk

Obszary:

-Pedagogiczne uwarunkowania kształtowania przestrzeni pracy

-Socjologiczno-psychologiczna koncepcja charakteryzująca przestrzeń pracy człowieka

-Zarządzanie i kierowanie organizacją wobec problemów cywilizacyjnych

-Profesjologia i jej koncepcje wobec pracy człowieka

-Problemy zdrowia, rekreacji i wypoczynku wobec potrzeby kształtowania przestrzeni

pracy człowieka

- Wspomaganie człowieka na drodze życia zawodowego

-Nauki o pracy – podejście holistyczne w badaniach problemów pracy człowieka –

potrzeba czy konieczność?

           


 

15:30-18:00

D.            OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W PRZESTRZENI PRACY NA DRODZE ŻYCIA

(miejsce obrad: sala 106, A-11, Wydz. Mechaniczny)

Moderatorzy:

·      prof. dr hab. Joanna Truszkowska

·      prof. dr hab. Ewa Giermanowska

 

 

Obszary:

-       Prawno-organizacyjne problemy pracy

-       Warunki pracy

-       Przygotowanie i doskonalenie zawodowe

-       Wspieranie zatrudnienia i pracy osób z niepełnosprawnościami

 15:30-18:00

E.            WSPÓŁPRACA NAUKI I BIZNESU W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA

PRZESTRZENI PRACY CZŁOWIEKA

(miejsce obrad: sala 112, Wydz. Mechaniczny)

Moderatorzy:

·      prof. dr hab. Justyna Patalas-Maliszewska

·      prof. dr hab. Bogusław Pietrulewicz

·      prof. dr hab. Bogdan Ślusarz

Wprowadzenie: mec. Marek Myśliwiec

Obszary:

-       Prawne aspekty współpracy

-       Organizacyjno-psychologiczne i techniczne – aspekty współpracy

-       Możliwości doskonalenia procesu współpracy biznes – nauka

-       Stanowisko nauki i biznesu wobec współpracy

 

15:30-18:00

F.            STUDENCI I DOKTORANCI WOBEC PRZYSZŁEJ PRACY ZAWODOWEJ

(miejsce obrad: sala 209, A-10, Wydz. Mechaniczny)

Moderator:

·     prof. dr hab. Eunika Baron-Polańczyk

·     dr Waldemar Urbaniak

Obszary:

-          Wychowanie do pracy w systemie szkolnym

-          Przygotowanie zawodowe

-          Rozwój zawodowy i naukowy studentów

 

18:00-19:00

NADZWYCZAJNY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA PROFESJOLOGICZNEGO

(miejsce obrad: sala 112, A-11, Wydz. Mechaniczny)

 


20:00

UROCZYSTA KOLACJA W PALMIARNI ZIELONOGÓRSKIEJ

       


Dzień II: 20 czerwca – wtorek

9:00-11:00

SESJA PLENARNA II: PROBLEM PRZESTRZENI PRACY CZŁOWIEKA

NA DRODZE ŻYCIA – DOŚWIADCZENIA MIĘDZYNARODOWE

(Aula Główna Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Podgórna 50)

Moderator:

·     prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska

Wprowadzenie:prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska

Wystąpienia:

1.      Ukraina: prof. dr Anatolii Hrynenko

2.      Norwegia: prof. dr hab. Erik Bratland

3.      Niemcy: prof. dr hab. Irene Krebs

4.      Słowacja: prof. Anna Danihelová

11:00-11.30

Przerwa kawowa (hol, Aula Główna, ul. Podgórna 50)

11.30-12:30

GALA WRĘCZENIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

POLSKIEGO TOWARZYSTWA PROFESJOLOGICZNEGO

 

12:30-14:30

DEBATA: FUNKCJONOWANIE CZŁOWIEKA W PRZESTRZENI PRACY – TEORIA
I PRAKTYKA

Moderatorzy:

·         prof. dr hab. Bogusław Pietrulewicz

·         prof. dr hab. Czesław Plewka

Wprowadzenie: prof. dr hab. Bogusław Pietrulewicz

Wystąpienia:

-       przedstawicieli organizacji biznesowych, uczestniczących w Kongresie

-       moderatorów paneli

 

14:30-15:30

ZAKOŃCZENIE OBRAD

Prowadzenie: prof. dr hab. Bogusław Pietrulewicz

Charakterystyka przebiegu Kongresu: prof. dr hab. Ryszard Gerlach

Uwagi, wnioski i postulaty merytoryczne i organizacyjne: prof. dr hab. Zdzisław Wołk

Podsumowanie Kongresu

 

15:30

OBIAD (Bar Wydziału Mechanicznego).

WYJAZD UCZESTNIKÓW

 

 

10:00-13:00

IMPREZA TOWARZYSZĄCA: 21 czerwca 2017, środa

 

VIII POLSKO-UKRAIŃSKIE SEMINARIUM NAUKOWE

(miejsce obrad: sala 132, budynek A-10, Wydz. Mechaniczny)

 


INFORMACJE I USTALENIA ORGANIZACYJNE

 

1.   Kongresowi towarzyszą:

·          zjazd Członków Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego,

·          wystawa wydawnictw naukowych,

·          VIII Polsko-Ukraińskie Seminarium Naukowe.

2.   Rejestracja uczestników:

·          19 czerwca – poniedziałek: 7:30–14:00 – hol przy Auli Głównej Uniwersytetu Zielonogórskie­go, ul Podgórna 50,

·          20 czerwca – wtorek: 8:00–12:00 – hol przy Auli Głównej, ul Podgórna 50.

3.   Miejsca obrad:

·          Sesja Inauguracyjna, Sesje Plenarne, Debata i Zakończenie obrad: Aula Główna Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Podgórna 50,

·          Panele: sale Wydziału Mechanicznego, ul. prof. Z. Szafrana 4: 129, 131, 209 (budynek A-10), 112, 411 (budynek A-11),

·          zjazd Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego: Wydział Mechaniczny, s. 112, budynek
A-11, ul. prof. Z. Szafrana 4.

4. Miejsce zakwaterowania – według indywidualnych rezerwacji.

5. Posiłki:

·          obiady – restauracja Wydziału Mechanicznego, ul. Z. Szafrana 4, budynek A-10,

·          uroczysta kolacja – Palmiarnia Zielonogórska, ul. Wrocławska 12A,

·          kawa i herbata w przerwach między obradami – hol przy Auli Głównej, ul. Podgórna 50,

6. W przesłanym programie określono tematyczne panele dyskusyjne. Prosimy o wybranie właściwego dla siebie i w dniu rozpoczęcia obrad przekazanie sekretariatowi Kongresu swojego wyboru.

7. Wystąpienia autorskie:

·          do 10 minut podczas obrad plenarnych,

·          do 10 minut w panelach,

·          do 5 minut w debacie.

8.   Złożenie referatów i komunikatów: na adres e-mail: proferg@iibnp.uz.zgora.plw nieprze­kraczalnym terminie do 30.06.2017 r.

9. Wystawa publikacji: hol przy Auli Głównej, ul. Podgórna 50.

10. Telefony do pilnego kontaktu:

·          prof. Bogusław Pietrulewicz – 68 3284756, tel. kom. 601 77 01 67,

·          Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy: sekretariat: 68 328 47 46.

 

Niniejszy program jest programem roboczym.

Aktualny program zostanie wręczony uczestnikom Kongresu w dniu jego rozpoczęcia.