V KONGRES PROFESJOLOGICZNY

PROFERG 2019

Profesjologia i ergonomia w kontekście nauk o pracy

ZIELONA GÓRA 10-11 CZERWCA 2019

Strona główna

 

Przyjmujemy zgłoszenia aż do odwołania!           

          

Szanowni Państwo!

Po raz piąty podejmujemy się przedsięwzięcia, które jest istotne dla rozwiązywania współczesnych problemów indywidualnych i społecznych. Chcemy zająć się procesami profesjonalizacji kadr pracowniczych i profesjonalnego funkcjonowania organizacji w złożonych współczesnych uwarunkowaniach.

 

Oczekujemy, że aktywne uczestnictwo pracodawców, organizatorów pracy pracowników, pracowników nauki, edukacji, wspomagania rozwoju zawodowego pracowników, pozwoli spojrzeć wnikliwie i otwarcie na nurtujące problemy tej sfery naszego życia społeczno-gospodarczego.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w Kongresie!

 

W załączeniu przedkładamy ramowe informacje o przebiegu Kongresu.

Karta zgłoszenia